உருவாக்கியவர் - செந்தில் செல்வராஜ்

Mail your Request to tamilpaadalvari@gmail.com

Friday, April 9, 2010

ஆதவன் - ஹசிலீ ஃபிசிலியே ரசவளி

அன்பே மனம் உன்னால் மனம் freezing
அடடா காதல் என்றும் amazing
excuse me let me tell you something
நீ சிரித்தால் I-phone ட்ரிங்க் ட்ரிங்க்
வீசும் அம்பு என் மேல் பாய
காதல் வந்து என்னை ஆள
வருவாயோ எனை காப்பாற்ற
வந்தால் மடி சாய்வேன் வாழ

ஹசிலீ ஃபிசிலியே ரசவளி
உன் சிரிப்பிலும் சிரிப்பிலும் கதகளி
என் இளமையும் இளமையும் பனி துளி குதுகலி
எனக்கும் உனக்குமா இடைவெளி
நீ இரவிலும் இரவிலும் இமை வசி
என் பகலிலும் பகலிலும் நடு நிசி புது ருசி

அஞ்சனா அஞ்சனா கொஞ்சினால் தேன் தானா
என் கனா ஒ என் கனா என்றுமே நீ தானா

ஹசிலீ ஃபிசிலியே ரசவளி
உன் சிரிப்பிலும் சிரிப்பிலும் கதகளி
என் இளமையும் இளமையும் பனி துளி குதுகலி
எனக்கும் உனக்குமா இடைவெளி
நீ இரவிலும் இரவிலும் இமை வசி
என் பகலிலும் பகலிலும் நடு நிசி புது ருசி

get on me gonna
get on me gonna
hona honey
get on me gonna
get on me gonna
hona honey
I wanna pretty make-a wanna take-a
hit me buddy
you wanna take me ready gonna shake-a
you're the mesmerizer
wanna be kinda gotta be right-er
I'm cruising in the coast of porto rico
bit me running in the sand of hot jamaica
double up life better be there for the taking a little
till i met you happy sleeping really tighter
and I ain't gonna away reach out to me
get on me gonna
get on me gonna
hona honey
get on me gonna
get on me gonna
hona honey

உரசாமல் அலசாமல் உயிரோடு ஊறுது ஆசை
அதுங்காமல் இதுங்காமல் இருந்தால்தான் ஓய்ந்திடும் ஓசை
இரு விழியே ஏவுகணை
உனக்கெதுதான் ஈடு இணை
உன் இடையோ ஊசி முனை
உடைந்திடுமோ சேரு எனை

ஏன் என்னை தீண்டினாய் வெப்பமா
நான் உனக்கு பூக்களின் உப்புமா
விரலில் உள்ளதே நுட்பமா
நீ கொஞ்சம் தின்றாய்
கொஞ்சிக் கொன்றாய்

ஹசிலீ ஃபிசிலியே ரசவளி
உன் சிரிப்பிலும் சிரிப்பிலும் கதகளி
என் இளமையும் இளமையும் பனி துளி குதுகலி
எனக்கும் உனக்குமா இடைவெளி
நீ இரவிலும் இரவிலும் இமை வசி
என் பகலிலும் பகலிலும் நடு நிசி புது ருசி

அன்பே மனம் உன்னால் மனம் freezing
அடடா காதல் என்றும் amazing
excuse me let me tell you something
நீ சிரித்தால் I-phone ட்ரிங்க் ட்ரிங்க்
வீசும் அம்பு என் மேல் பாய
காதல் வந்து என்னை ஆள
வருவாயோ எனை காப்பாற்ற
வந்தால் மடி சாய்வேன் வாழ
வாழ
வாழ
நான் வாழ வாழ come on

உயிரோடு உயிரோடு எனை கொல்ல நெருங்குகிராயே
விரலோடு விரல் சேர்த்து இதழுக்குள் நெருங்குகிராயே
யார் இதழில் யார் இதழோ
வேர்த்துவிடும் வேய்ங்குழலோ
உச்சிமுதல் பாதம் வரை
எத்தனையோ வித்தைகளோ

நீ ஆடை பாதி ஆள் பாதியா
நீ புலியும் மானும் கொண்ட ஜாதியா
உன் அழகின் மீதிதான் பூமியா
நீ முத்தப் பேயா மெத்தைத் தீயா

ஹசிலீ ஃபிசிலியே ரசவளி
உன் சிரிப்பிலும் சிரிப்பிலும் கதகளி
என் இளமையும் இளமையும் பனி துளி குதுகலி
எனக்கும் உனக்குமா இடைவெளி
நீ இரவிலும் இரவிலும் இமை வசி
என் பகலிலும் பகலிலும் நடு நிசி புது ருசி

அஞ்சனா அஞ்சனா கொஞ்சினால் தேன் தானா
என் கனா ஒஹ் என் கனா என்றுமே நீ தானா

No comments:

Post a Comment