உருவாக்கியவர் - செந்தில் செல்வராஜ்

Mail your Request to tamilpaadalvari@gmail.com

Monday, March 29, 2010

விண்ணை தாண்டி வருவாயா - ஹோஸான

ஏன் இதயம் உடைத்தாய் நொருங்கவே
என் மறு இதயம் தருவேன் நீ உடைக்கவே

ஹோ ஹோஸான ஹோஸான ஹோ

ஹோ ஹோஸான ஹோஸான ஹோ...

அந்த நேரம் அந்தி நேரம்
கண் பார்த்து கந்தல் ஆகி போன நேரம் ஏதோ ஆச்சே
ஓ வானம் தீண்டி வந்தாச்சு
அப்பாவின் திட்டு எல்லாம் காற்றோடு போயே போச்சே

ஹோஸான என் வாசல் தாண்டி போனாளே
ஹோஸான வேறொன்றும் செய்யாமலே
நான் ஆடி போகிறேன்
சுக்குனூறு ஆகிறேன்
அவள் போன பின்பு
எந்தன் நெஞ்சை தேடி போகிறேன்

ஹோஸான வாழ்வுக்கும் பக்கம் வந்தேன்
ஹோஸான சாவுக்கும் பக்கம் வந்தேன்
ஹோஸான ஏன் என்றால் காதல் என்பேன்
ஹோஸான

everybody wanna know what I like-a feel like-a
I really wanna be here with you
It's not enough to say that we're made for each other
It's love that is ஹோஸான true
ஹோஸான , be there when you calling out my(me) name
ஹோஸான , meaning of my whole life has changed
I never wanna be the same
It's time we rearrange
I take a step, you take a step
I'm here calling out to you

Hello
Hello
Hello

யொ ஹோ ஹோஸான

ஹோஸான
ஹோ
ஹோஸான
ஹோ
ஒஹ் ஹொ ஹொ...

வண்ண வண்ண பட்டுபூச்சி
பூ தேடி பூ தேடி அங்கும் இங்கும் அலைகின்றதே
அ சொட்டு சொட்டாய் தொட்டு போக
மேகம் ஒன்று மேகம் ஒன்று என்கெங்கோ நகர்கின்றதே
ஹோஸான பட்டுபூச்சி வந்தாச்சா
ஹோஸான மேகம் உன்னை தொட்டாச்சா
கிளிஞ்சல் ஆகிராய் நான்
குழந்தை ஆகிறேன்
நான் உன்னை அள்ளி கையில் வைத்து பொத்தி கொள்கிறேன்

Hello
Hello
Hello


ஒ ஹோ ஹோஸான ...

ஹோஸான என் மீது அன்பு கொள்ள
ஹோஸான என்னோடு சேர்ந்து செல்ல
ஹோஸான உம் என்று சொல்லு போதும்
ஹோஸான

ஏன் இதயம் உடைத்தாய் நொருங்கவே
என் மறு இதயம் தருவேன் நீ உடைக்கவே (2)

No comments:

Post a Comment